top of page

PRIVACY POLICY

PRIVACYVERKLARING ELNAZBEAUTYCLUB

Verwerking privacygegevens
ELNAZ BEAUTYCLUB is een beautysalon gevestigd aan de Herenstraat 43, 2271 CA in Voorburg, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

 

De privacyverklaring is opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen onze organisatie in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens nauwkeurig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit houdt onder andere in dat wij:

Heel duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken door middel van deze privacywetgeving;

  • U vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in bepaalde gevallen waarin dit vereist is;

  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die uitsluitend nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Uw gegevens niet doorgeven aan derden, op voorwaarde dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren;

  • Afspraken maken met derden wanneer wij uw gegevens delen om er onder andere voor te zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van derden;

  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, aan te passen, corrigeren of te verwijderen.

     

ELNAZ BEAUTYCLUB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van het doornemen van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@elnazbeautyclub.com

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

Mondelinge toestemming met betrekking tot registratie van klantgegevens en/of afgifte van een visitekaartje en/of mogelijk via een koppeling zoals social media.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

● naam;
● achternaam;
● woonplaats;
● adres;
● postcode;
● huisnummer;
● geboortedatum; 

● e-mailadres;
● telefoonnummer.

 

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor onder meer administratieve doeleinden of voor een mogelijke beoordeling op de website en niet voor andere doeleinden dan strikt noodzakelijk. Deze informatieverwerking van uw persoonsgegevens wordt verwerkt in een softwareprogramma. Bovendien wordt de verwerking gebruikt voor de behandeling van vragen die u aan ons stelt, bijvoorbeeld voor de afspraakbevestiging via de website. Wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan, dan kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor het toezenden van informatie en nieuwsbrieven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
ELNAZ BEAUTYCLUB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en deelt gegevens niet met derden.

Meldplicht datalekken

Indien wij een inbreuk, welke in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, melden wij dit uiterlijk 72 uur nadat wij er kennis van hebben genomen aan de toezichthoudende autoriteit, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van u als natuurlijke persoon.

 

Bestelproces webshop

Wanneer er een bestelling wordt geplaatst via de online webshop of u correspondentie via Wixx, een softwareprogramma ontvangt, kunt u automatisch gegenereerde mail met of zonder document aantreffen. Bij hardcopy documenten kan de bestelling binnen vijf (5) werkdagen na heden verwerkt en verstuurd worden, mits anders aangegeven bij uw bestelling. Tenzij, uw voorkeur uitgaat naar een pre-order, dit benodigt een tijdspanne van dertig (30) (werk)dagen. Dit is afhankelijk van de situatie die zich op dat moment voordoet.

Nieuwsbrief

Wanneer u gebruik maakt van de functie downloaden of middels een inschrijving via de website, dan wel via afname van een mogelijke bestelling op een interne e-maillijst van de organisatie staat geregistreerd, kunt u via ons softwareprogramma mogelijk een nieuwsbrief ontvangen. Bij het gebruik van onze nieuwsbrief wordt er persoonsgegevens en bijzonder persoonsgegevens, evenals apparaat- en toegangsgegevens verzamelt. Deze gegevens worden met alle zorgvuldigheid betracht en in acht genomen en opgeslagen. U kunt zich hier eenvoudig voor afmelden.

Social media
Op de website van ELNAZ BEAUTYCLUB kunnen via hyperlinks pagina’s worden gepromoot en/of gedeeld via sociale netwerken Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze hyperlinks worden bereikt door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen worden actief wanneer u daar mogelijk op klikt.

Hyperlinks en Externe links

Voor uw gemak hebben wij hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacypolicy van deze derde partijen, en niet die van ELNAZ BEAUTYCLUB van toepassing is op de activiteiten die u op deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt zo lang en zoveel als nodig is om uw vragen en de werkzaamheden voor u af te handelen en/of om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. ELNAZ BEAUTYCLUB bepaalt zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaard. Hierbij kijken wij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Uw rechten

U kunt te allen tijde bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en hoe wij dat doen met opvragen (inzagerecht). Daarnaast heeft u het recht om foutieve gegevens door ons te laten herstellen en kunt u een verzoek om verwijdering van de gegevens bij ons indienen. U kunt zich verzetten tegen het versturen van informatie en nieuwsbrieven.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van verschillende cookies. In hoofdlijnen Cookies zijn kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op uw computer. Sommige cookies zijn nodig voor het juist functioneren van een website, waar andere cookies persoonlijke informatie verzamelen. Cookies van ELNAZ BEAUTYCLUB zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website op een correcte manier functioneert. Met analytische cookies verkrijgt u inzicht in het gebruik van de website. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden geoptimaliseerd, waardoor de gebruikerservaring kan worden verbeterd. ELNAZ BEAUTYCLUB maakt hierbij gebruik van cookies ten behoeve van (De app Wix). De app is ontworpen door ASCEND by WIX. Deze app biedt de mogelijkheid om u direct te kunnen berichten en/of de mogelijkheid om notities te vermelden. Eveneens is er een mogelijkheid voor u om berichten te versturen via de website van ELNAZ BEAUTYCLUB.

Tracking cookies

Deze cookies volgen bezoekers wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel hiervan is om bezoekers relevante advertenties te tonen op basis van de verzamelde data. ELNAZ BEAUTYCLUB deelt verzamelde persoonsgegevens met behulp van tracking cookies met Facebook, zodat gebruik kan worden gemaakt van aangeboden advertentiediensten. Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd of uitgeschakeld worden. Het kan voorkomen dat de website dan niet meer optimaal kan worden gebruikt.

Op de website van de Autoriteit Consument & Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

ELNAZ BEAUTYCLUB heeft het recht de inhoud van dit privacystatement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande toestemming te wijzigen. Aanpassingen van het privacystatement worden op de website gepubliceerd.

 

Bij vragen en/of opmerkingen over verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy statement kunt u contact opnemen met ELNAZ BEAUTYCLUB. Hieraan kunnen verder ook geen rechten worden ontleend.

BOOK YOUR APPOINTMENT ONLINE

E-GIFT CARD

Snel een cadeau nodig?

Geef dan een online beauty cadeaubon van Elnaz Beauty Club! 

insta-post_edited.jpg
bottom of page